Nya avhandlingar i företagsekonomi

FEKIS vill uppmärksamma nya avhandlingar inom ämnet företagsekonomi. Vi har därför påbörjat ett arbete med att samla dessa i en lista, en databas. Här publicerar vi information med länkar vidare till avhandlingen vid respektive lärosäte. Vill du finnas i denna lista/databas? Skicka din information till avhandling@fekis.se.


KOMMANDE:

BelénCasales Morici försvarar sin avhandling den 5 maj 2022 klockan 10.15 i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1644100

SORTERING – ÅR

SORTERING – NAMN

 • Alla
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • M
 • N
 • L
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö