Protokoll och andra dokument

Föreningsstämma 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse med dagordning FEKIS 2023

Årsredovisning och verksamhetsberättelse (rev, utan-underskrifter) 2022

Revisionsberättelse verksamhetsår 2022

Valberedningens och föreningsrådets förslag 2024

Budgetförslag 2024

PowerPoint från FEKIS årsstämma 2023

Föreningsstämma 2022

Protokoll årsmöte 2022

Kallelse årsstämma 20 okt FEKIS 2022

Protokoll årsstämma 2021

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 – (v.1. utan underskrift)

Revisionsberättelse verksamhetsår 2021

Valberedningens förslag för 2023

Budgetförslag 2023

Föreningsstämma 2021

Protokoll årsstämma 2021

Kallelse och dagordning årsstämma 2021 – uppdaterad

FEKIS protokoll föreningsstämma 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Valberedningens förslag till FEKIS årsstämma 2021 (rev. 210927)

Förslag till nya stadgar FEKIS årsstämma 13.10-2021

Föreningsstämma 2020

Årsstämma 2019, protokoll

Budgetförslag 2021

Revisionsberattelse 2019

Årsredovisning FEKIS 2019

Kallelse och föredragningslista 2020

Verksamhetsberättelse FEKIS 2019

Valberedningens reviderade förslag till årsstämman FEKIS


Föreningsstämma 2019

Årsstämma 2018, protokoll

Budget 2020

Kallelse och föredragningslista 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Valberedningens förslag 2019

Proposition från styrelsen


Föreningsstämma 2018

Årsstämma 2018, protokoll

Kallelse och föredragningslista 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag 2018


Föreningsstämma 2017

Årsstämma 2017, protokoll

Budgetförslag 2018

Revisionsberättelse 2016

Årsredovisning 2016

Valberedningens förslag inför årsmöte i föreningen 

Dagordning för ordinarie föreningsstämma 2017


Föreningsstämma 2016

Årsstämma 2016 protokoll

2016-10 Dagordning föreningsstämma

Valberedningens förslag till styrelse (uppdaterad 28 sep)

Styrelseledamöter 2008-2015 (uppdaterad 28 sep)

Årsberättelse för 2015

2016-10 Revisionsberättelse signerad (uppdaterad 17 okt 2016)

2016-10 Budget för 2017


Föreningsstämma 2015

2015-10 Protokoll årsstämma 2015

2015-10 Budget för 2016

2015-10 Revisionsberättelse signatur

2015-10 Årsredovisning

2015-10 Dagordning föreningsstämma


Föreningsstämma 2014

2014-10 Budget för 2015

2014-10 Revisionsberättelse signatur

2014-10 Årsredovisning

2014-10 Protokoll från föreningsstämma


Föreningsstämma 2013

2013-10 Protokoll från föreningsstämma