Styrelsen inkommer med en ny förteckning över kontaktpersoner på respektive lärosäte.