Organisation och samhälle är en företagsekonomisk ämnestidskrift med fokus på aktuella ämnen i samhällsdebatten. Här ger forskare sina perspektiv på aktuella teman i samhällsdebatten.

Målgruppen för tidskriften är såväl forskare som en intresserad allmänhet. Artiklarna är relativt korta, men ändå långa nog för att författarna ska hinna utveckla sina tankegångar.

Cecilia Cassinger är chefredaktör och kontaktperson för tidskriften.

Gå vidare till Organisation & Samhälle
Våra redaktörer
Vill du medverka?