Datum för föreningsstämma 2023

Årets föreningsstämma för FEKIS äger rum den 12 oktober kl 11:00 i Aulan på Handelshögskolan i Stockholm i samband med årets FEKIS-konferens. Notera datumet! Kallelse med dagordning distribueras senast en månad innan stämman.

Vill du motionera?

Välkommen att skicka in motioner senast den 12 augusti till fekis@fekis.se.

En motion är ett tydligt förslag för stämman att ta ställning till. Motionen behöver inte vara lång men måste innehålla:

  • en rubrik som anger vilken fråga motionen gäller,
  • en bakgrundsbeskrivning som förklarar behovet/motivet till motionen,
  • det konkreta förslag du vill att årsstämman ska ta ställning till,
  • ditt namn och kontaktuppgifter.

Väl mött i Stockholm i oktober!