FEKIS ämneskonferens 2024

Karlstads universitet Universitetsgatan 2, Karlstad, Sverige

Tema för konferensen är Förnyelse och demokrati i en disruptiv värld