Föreningsrådsmöte

Teams

Föreningsrådsmöte. Mötet sker på Teams eller Zoom. Inbjudan skickas till berörda.