Dokumentation från webbinarier 4 och 9 mars 2021

Dokumentation från FEKIS webbinarier den 4 och 9 mars, 2021

I oktober 2020 publicerades rapporten ”Från ABCD till textilt management: Tradition och förnyelse i svenska företagsekonomiska utbildningar. En kartläggning av kandidatprogram i företagsekonomi och civilekonomprogram på uppdrag av Föreningen företagsekonomi i Sverige (FEKIS)”.

Rapporten presenterades och diskuterades vid FEKIS virtuella årsstämma 2020-10-14.

I mars 2021 fortsatte diskussionen vid två tillfällen, vilka syftade till att både diskutera vilka problem vi ser med utbildningen idag och att blicka framåt.

  • Vilka problem ser vi med den företagsekonomiska grundutbildningen idag?
  • Vad för slags företagsekonomi vill vi ha i framtiden och vad för slags företagsekonomi behöver samhället?
  • Vad kan vi göra för att gynna företagsekonomins utveckling och dess roll i samhället?
  • Vad på nationell nivå?
  • Vad på lokal nivå ute på lärosätena?