Organisation och samhälle är en företagsekonomisk ämnestidskrift med fokus på aktuella ämnen i samhällsdebatten. Här ger forskare sina perspektiv på aktuella teman i samhällsdebatten.

Målgruppen för tidskriften är såväl forskare som en intresserad allmänhet. Artiklarna är relativt korta, men ändå långa nog för att författarna ska hinna utveckla sina tankegångar.

Den senaste utgåvan av Organisation & samhälle kan läsas kostnadsfritt här: Organisation & Samhälle

FEKIS är ansvarig utgivare och prof Nils Brunsson är kontaktperson för tidskriften.

Gå vidare till Organisation & Samhälle
Våre redaktörer
Vårt redaktionsråd