Pedagogisk kompetensutveckling – ”Praktiska dilemman i företagsekonomisk undervisning. Ett lärarperspektiv”

Anmälan är stängd.

 

Som en del i den satsning som styrelsen gör på pedagogisk kompetensutveckling för FEKIS medlemmar är ni varmt välkomna till ännu ett seminarium för FEKIS medlemmar. Denna gång med särskilt fokus på ett Praktiska dilemman i företagsekonomisk undervisning ur ett lärarperspektiv.

När: 17 april 2024 klockan 15.15-16.45
Var: Zoom (länk skickas till dem som anmält sig)
Inledare: Jan Lindvall Uppsala universitet
Anmälan: Via formuläret längre ner på sidan senast 15 april. Skriv gärna om du har någon särskild fråga du vill ta upp.


Praktiska dilemman i företagsekonomisk undervisning. Ett lärarperspektiv. Pedagogisk kompetensutveckling för FEKIS medlemmar.

Jan Lindvall från Uppsala universitet kommer att leda seminariet.
”Som undervisande lärare i akademisk företagsekonomi ställs man återkommande inför undervisningssituationer som det inte finns enkla, entydiga, svar på. Vi kan kalla det dilemman. Ofta sker detta på platser (föreläsningssalen, seminarierummet) där man som ensamt ansvarig ställs inför en ”knepig” situation som måste lösas på plats för att undervisningen ska fungera på bästa möjliga sätt.

Utifrån min mångåriga, omfattande, praktiska undervisningserfarenhet, från grundnivå upp till doktorandnivå, vill jag under FEKIS pedagogiska Seminarium den 17 april, tillsammans med deltagarna reflektera över några frågor (”Policyfrågor”; ”Strategiska frågor”) som jag återkommande praktiskt har mött ”På golvet”, men som jag fortfarande inte ser några enkla svar på. Övergripande frågor som måste ”lösas” praktiskt för att föreläsningen, lektionen ska kunna ges och undervisningskvaliteten hållas uppe. I dessa situationer – vad gör vi då som enskild lärare? Vad kan vi göra? När ska traditioner följas? När ska de brytas?

De frågor jag inledningsvis vill belysa är:

Fråga/dilemma 1. Den minskade studentnärvaron vid föreläsningar – det begränsade läsandet av kurslitteraturen.

Fråga/ dilemma 2. Akademisk undervisning ska vara forskningsbaserad, men vilken företagsekonomisk forskning ska man följa?

Fråga/dilemma 3 – Vad är företagsekonomi ”egentligen” för ämne?

Fråga/dilemma 4. Pedagogiska och kommunikativa svårigheter i undervisningsinteraktionen med utbytesstudenter.

Min presentation tar cirka 20 minuter, därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussion.”

Välkommen!