Lunchwebbinarium om olika lärosätens krav och riktlinjer för doktor, docent och professor

Välkomna till lunchwebbinarium om olika lärosätens krav och riktlinjer för doktor, docent och professor!

När: 15:e maj 2024 klockan 12:10-13:30.
Var: Zoom (länk skickas till dem som anmält sig)
Presentation: Sara Öhlin och Anders Anell
Anmälan: Via formuläret längre ner på sidan senast 12:e maj.

Kraven på avhandlingar samt för att bli docent respektive professor vid företagsekonomiska lärosäten har utvecklats över tiden. Det gäller både vilken ”ribba” som måste uppnås och de olika kvaliteter som beaktas. Vikten av att publicera artiklar i välrenommerade tidskrifter har ökat. I allt högre grad efterfrågas transparens ”vad som gäller”. Sammantaget påverkar lärosätens olika krav och riktlinjer beteenden och förutsättningar bland såväl unga som seniora forskande företagsekonomer, och de kan även leda till icke-avsedda konsekvenser.

Mot denna bakgrund har FEKIS styrelse initierat ett projekt som syftar till att kartlägga krav och riktlinjer som berör företagsekonomiska forskare vid olika lärosäten i Sverige.

I samband med att rapporten Krav och riktlinjer för doktor, docent och professor inom företagsekonomi släpps bjuder vi in till ett lunchwebbinarium där resultaten kommer att presenteras. Presentationen följs av diskussion mellan webbinariets deltagare.

Anmälan är stängd.