Anmäl dig till FEKIS ämneskonferens

Välkommen till FEKIS ämneskonferens, arrangerad av Handelshögskolan i Stockholm, den 11-12 oktober 2023.
Doktorander är även välkomna till doktoranddagen den 10 oktober.

Tema för årets konferens är Från samverkan till påverkan.
Vi kommer att diskutera frågor såsom vikten av påverkan och samverkan i utbildningen, i forskningen, i akademiska karriärer och i karriärer inom näringsliv och organisationer.

Tränar och förbereder vi studenter och doktorander på rätt sätt? Hur ska vi se på utbildning och påverkan av praktiken inom företagsekonomi? Hur kan samhällsrelevansen i svensk företagsekonomisk forskning stärkas? Hur rankas forskning på svenska högskolor? Finns det en formaliserad svensk arbetsmarknad inom FEK och hur ser den ut?
Välkommen till inspirerande dagar där årets FEKIS-konferens bjudit in in en bred grupp intressenter (forskare, studenter, finansiärer, organisationer och näringsliv) till en konstruktiv diskussion om samverkan och påverkan av forskning och utbildning inom företagsekonomi.

Läs mer och registrera dig före den 13:e september här