Föreningen Företagsekonomi i Sverige, FEKIS, syftar till att främja utvecklingen av akademisk utbildning och forskning i ämnet företagsekonomi i Sverige.

 

Bli medlem

Konferenser

Organisation & Samhälle