• Föreningen Företagsekonomi i Sverige

    Föreningen Företagsekonomi i Sverige, FEKIS, syftar till att främja utvecklingen av akademisk utbildning och forskning i ämnet företagsekonomi i Sverige.

    Läs mer om föreningen
  • Organisation & Samhälle

    Läs vår ämnestidskrift Organisation och samhälle här. Tidskriften lyfter fram företagsekonomers perspektiv och kunskaper i samhällsdebatten.

    Läs mer om tidsskriften


Nyheter

Inför årsmötet 2016: Valberedningens förslag m.m.

Välkomna till 2016 års årsmöte! Välkomna att ta del av valberedningens förslag till ny styrelse och andra dokument inför stämman.

Läs mer

Organisation & Samhälle - ny utgåva och ny hemsida!

Vår ämnestidskrift Organisation & Samhälle har just kommit ut med en ny utgåva - och man har nu även lanserat en egen hemsida! Besök den gärna och läs det nya numret på www.org-sam.se.

Läs mer

Välkomna till Uppsala 20-21 oktober!

Den 20-21 oktober anordnas 2016 års ämneskonferens vid Uppsala universitet. Dagen innan hålls ett doktorandseminarium och föreningsrådsmöte.

Läs mer

Ny utgåva av Organisation & Samhälle (2015/02)

Årets andra utgåva av Organisation & Samhälle finns ute nu. Den behandlar en bred uppsättning teman, från konsumtion och mätning till redovisning och entreprenörskap. Där finns också recensioner av nya böcker inom företagsekonomi.

Läs mer

Dagordning inför föreningsstämma

Dagordning och andra dokument inför föreningsstämman den 21 oktober kan laddas ned här på hemsidan.

Läs mer

Dags att nominera kandidater till FEKIS styrelse

Valberedningen hälsar att man fram till den 31 augusti tar emot nomineringar till FEKIS styrelse, för mandatperioden 2016-2017.

Läs mer
Visa alla nyheter

Kontakta oss