Forskningsfinansiering för företagsekonomer

En viktig uppgift för Föreningen Företagsekonomi i Sverige är att underlätta och stimulera till diskussioner om ämnets utveckling såväl när det gäller den akademiska utbildningen som forskningen. Gällande den företagsekonomiska forskningen och dess förutsättningar, har det observerats att få anslag från Vetenskapsrådet under en följd av år, verkar ha tilldelats företagsekonomer.
För att få ett få klarhet i hur det står till, initierade styrelsen en kartläggning av hur den företagsekonomiska forskningen finansieras i jämförelse med andra samhällsvetenskapliga discipliner. Rapporten ”Forskningsfinansiering för företagsekonomer”, är författad av Sara Öhlin.
Syftet med rapporten är att skapa underlag för en fortsatt diskussion och analys över den företagsekonomiska forskningens förutsättningar.

Rapporten ger stöd åt observationen att företagsekonomer under en längre tid tilldelats färre anslag från Vetenskapsrådet än flera andra samhällsvetenskapliga ämnen. Den visar också att detta gäller för andra statliga forskningsfinansiärer, men att det också finns finansiärer där företagsekonomer kommer bättre ut än andra ämnen.
Vi hoppas rapporten kan inspirera till fördjupade samtal och analyser av de mönster i forskningsfinansieringen som visas och vad dessa kan bero på. I en förlängning kan sådana analyser utgöra underlag för vidare diskussioner om eventuella behov till förändring!

Sara Öhlin och Staffan Furusten presenterar rapporten den 19 oktober på årets Fekis-konferens.

Läs den eller ladda ner den från vår sida för rapporter.