Historik och milstolpar

Föreningen Företagsekonomi i Sverige stadfästes i februari 2008 vid ett möte på Uppsala universitet. Arbetet med att starta en nationell ämnesförening hade då pågått under ett par års tid där viktiga arbetsinsatser gjordes av Alexander Beck (Civilekonomerna), Karin Brunsson (Uppsala universitet), Emilia Florin-Samuelsson (Högskolan i Jönköping) Ingemund Hägg (Uppsala universitet), Sten Jönsson (Göteborgs universitet) och Maria Mårtensson (Mälardalens högskola). Bakgrunden till föreningens tillkomst beskrivs av Ingemund Hägg i dokumentet längst ned på denna sida. Nedan listas viktiga milstolpar i föreningens verksamhet:

Milstolpe 1) 13 februari 2008

Föreningen bildas på ett konstituerande möte vid Uppsala universitet. Plats: sal K334, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala. Professor Sten Jönsson väljs till föreningens förste ordförande.

Milstolpe 2) 12-13 november 2008

Föreningens första nationella ämneskonferens anordnas vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, med ett 90-tal deltagare. Föreningen medlemstal uppnår samtidigt 100 personer.

Milstolpe 3) maj 2009

En ny och mer användarvänlig hemsida blir färdig och lanseras.

Milstolpe 4) juni 2009

Föreningens medlemstal passerar 200 personer.

Milstolpe 5) 11-12 november 2009

Föreningens andra ämneskonferens anordnas vid Handelshögskolan i Stockholm. Antal deltagare uppgår till drygt 250. Professor Nils Brunsson väljs till ny ordförande för föreningen.

Milstolpe 6) mars 2010

Medlemsantalet överstiger 500 personer.

Milstolpe 7) 1-2 december 2010

Föreningens tredje  ämneskonferens anordnas vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Antal deltagare uppgår till knappt 200. Bra stämning och välordnad arrangemang!

Milstolpe 8) 19-20 oktober 2011

Föreningens fjärde ämneskonferens arrangeras vid Linköpings universitet. Antal deltagare uppgår till cirka 200 och konferensen blev mycket lyckad. Professor Allan T Malm väljs till ny ordförande för verksamhetsåret 2012.

Milstolpe 9) 17-18 oktober 2012

Föreningens femte ämneskonferens arrangeras vid Umeå universitet. Antal deltagare uppgår till knappt 200 och konferensen var mycket välarrangerad.

Milstolpe 10) april 2013

Antalet individuella medlemmar i föreningen överstiger 750.

Milstolpe 11) oktober 2013

Ämneskonferens i Lund för knappt 300 deltagare. Ett fullspäckat program och högt konferenstempo! På den anslutande föreningsstämman valdes professor Ulla Eriksson-Zetterquist till föreningens första kvinnliga ordförande och det engelska föreningsnamnet Swedish Academy of Business and Management antogs.

(uppdatering av historiken är på gång)

Invalda styrelseledamöter Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS)

 

År

Namn

Lärosäte

Roll

 

2008

Sten Jönsson

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Nils Brunsson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Högskolan i Kalmar

Ledamot/Kassör

 

Emilia Florin-Samuelsson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2009

Sten Jönsson

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Nils Brunsson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Högskolan i Kalmar

Ledamot/Kassör

 

Emilia Florin-Samuelsson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2010

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ordförande

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Linnéuniversitetet

Ledamot/Kassör

 

Elisabeth Sundin

Linköpings universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2011

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ordförande

 

Maria Hansson-Mårtensson

Mälardalens högskola/ Stockholms universitet

Ledamot

 

Rolf Solli

Högskolan i Borås

Ledamot

 

Katarina Zambrell

Linnéuniversitetet

Ledamot/Kassör

 

Elisabeth Sundin

Linköpings universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2012

Allan Malm

Lunds universitet

Ordförande

 

Helén Anderson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Ledamot

 

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

 

2013

Allan Malm

Lunds universitet

Ordförande

 

Helén Anderson

Högskolan i Jönköping

Ledamot

 

Jeaneth Johansson

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ledamot

 

2014

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Carin Holmquist

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Allan Malm

Lunds universitet

Ledamot

 

Stefan Tengblad

Högskolan i Skövde

Ledamot/vice ordförande

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

2015

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Tommy Jensen

Stockholms universitet

Ledamot

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Ledamot

 

Lars Silver

Umeå universitet

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Ledamot

 

2016

Lars Silver

Umeå universitet

Ordförande

 

Louise Bringselius

Lunds universitet

Ledamot

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Ledamot

 

Gun Abrahamsson

Örebro universitet

Ledamot

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Alexander Beck

Civilekonomerna

Adjungerad ledamot

 

2017

Lars Silver

Umeå universitet

Ordförande

 

Jan Lindvall

Uppsala universitet

Ledamot/kassör

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Gun Abrahamsson

Örebro universitet

Ledamot

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot

 

Karin Svedberg Helgesson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

 

 

 

 

 

2018

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Pernilla Broberg

Högskolan i Kristianstad/ Linköpings universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Karin Svedberg Helgesson

Handelshögskolan i Stockholm

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Gustaf Kastberg

Högskolan i Borås/Göteborgs universitet

Ledamot

 

Lars Silver

Umeå universitet

Ledamot

 

2019

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Anette Hallin

Mälardalens högskola

Ledamot

 

Malin Tillmar

Linnéuniversitetet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Gustaf Kastberg

Högskolan i Borås/Göteborgs universitet

Ledamot

 

Anna Thomasson

Lunds universitet

Ledamot

 

2020

Fredrik Tell

Uppsala universitet

Ordförande

 

Johan Alvehus

Lunds universitet

Adjungerad ledamot (O&S)

 

Monika Kurkkio

Luleå Tekniska Universitet

Ledamot/kassör

 

Anette Hallin

Åbo Akademi/Mälardalens högskola

Ledamot

 

Malin Tillmar

Linnéuniversitetet

Ledamot

 

Peter Dobers

Södertörns högskola

Ledamot

 

Emma Ek Österberg

Göteborgs universitet

Ledamot

 

Staffan Furusten

Stockholms universitet

Ledamot

 

Revisorer i föreningen FEKIS

Presenteras i bokstavsordning

Ordinarie revisorer

Stig Andersson, Örebro universitet (2012-)
Erling Emsfors, Högskolan i Kristianstad (2015-2018)
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet (2008-2011)
Mattias Kierkegaard, Uppsala universitet (2018-)
Gunilla Myreteg, Uppsala universitet (2008-2014)

Revisorssuppleanter

Berndt Andersson, Karlstads universitet (2012-2015)
Cecilia Gillgren, Högskolan i Skövde (2018-)
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet (2019-)
Mattias Kierkegaard, Uppsala universitet (2018)
Bengt Kjellén, Högskolan Väst (2008-2011)
Tomas Mäkinen, Uppsala universitet (2018-2019)

Medlemmar av föreningens valberedning

Gun Abrahamsson, Örebro universitet (2018-2019)
Helén Anderson, Linnéuniversitetet (2020)
Lena Bjerhammar Högskolan i Dalarna (2012)
Marita Blomkvist, Högskolan i Halmstad (2011)
Louise Bringselius, Lunds universitet (2017)
Nils Brunsson, Uppsala universitet (2013)
Jens Eklinder-Frick, Högskolan i Gävle (2020)
Jessika Eriksson, Umeå universitet (2013)
Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborgs universitet (2016-2017)
Gudbjörg Erlingsdottir, Lunds universitet (2008)
Kristina Genell, Högskolan i Kristianstad (2014-2015)
Maria Grafström, Stockholms universitet (2018-2019)
Jaan Grünberg, Uppsala universitet (2017)
Lars Hallén, Mälardalens högskola (2008-2010)
Bengt Jacobsson, Södertörns högskola (2018-2019)
Ann-Sofie Köping, Södertörns högskola (2016)
Sten Jönsson, Göteborgs universitet (2011)
Jan Löwstedt, Stockholms universitet (2008-2010)
Tomas Müllern, Internationella handelshögskolan i Jönköping (2015)
Henrik Nehler, Linköpings universitet (2014)
Birgitta Påhlsson, Högskolan i Borås (2010-2011)
Arne Sjöblom, Uppsala universitet (2016)
Rolf Solli, Högskolan i Borås (2013, 2020)
Elisabeth Sundin, Linköpings universitet (2012)
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (2015)
Mikael Wickelgren, Högskolan i Skövde (2012)
Nils Wåhlin, Umeå universitet (2014)

DOKUMENT:
Om bakgrunden till och bildandet av Föreningen företagsekonomi i Sverige. Sammanställd av Ingemund Hägg i december 2018.
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4