Pedagogisk kompetensutveckling – Att använda tiden i sal med studenterna på bästa sätt – variation som pedagogiskt grepp

Pedagogisk kompetensutveckling för FEKIS medlemmar

Som en del i den satsning som styrelsen gör på pedagogisk kompetensutveckling för FEKIS medlemmar är ni varmt välkomna till två inspirerande seminarier för Fekis medlemmar.
Seminarierna inleds av en inbjuden talare och fokus är sedan på erfarenhetsutbyte och diskussion.

”Att använda tiden i sal med studenterna på bästa sätt – variation som pedagogiskt grepp!”
13 maj: 15.15-16.30. Zoom
Inledare: Johan Åkesson, Handelshögskolan Göteborg
Anmäl via formuläret här nedanför senast den 10 maj klockan 12.00

På förra FEKIS-webbinariet tog Jan Lindvall upp olika dilemman vilka vi, som undervisande lärare, kan uppleva i mötet med studenter. Detta seminarium spinner vidare på samma tema med den skillnad att jag inleder med att dela med mig av mina konkreta erfarenheter efter mer än trettio års undervisning. Med bas i den s.k. variationsteorin, som bygger på att närma sig ett ämne/område från olika håll i syfte att nå studenter med olika lärstilar, kommer jag att visa hur jag använder olika sätt och verktyg för att möte dagens studenter i sal. Jag kommer också ta upp hur jag, på olika sätt, försöker stimulera studenterna till att förbereda sig till lektioner. Tanken är att vi efter min presentation diskuterar och delar med oss av egna erfarenheter. Allt i syfte att skapa en stimulerande lärmiljö!

Presentationen tar cirka 20 minuter, därefter följer erfarenhetsutbyte och diskussion.

Välkommen!

Anmälan är stängd.