Pedagogisk kompetensutveckling på temat EXAMINATION

Detta seminarium hölls hösten 2023.

 

Som en del i den satsning som styrelsen gör på pedagogisk kompetensutveckling för Fekis medlemmar, inbjuds du att delta i kommande event på temat Examination

Form: Seminarium och erfarenhetsutbyte online

Inledning av Oskar Gedda, pedagogisk utvecklare vid Umeå universitet – om examination för lärande, möjligheter och eventuella utmaningar.

Efter inledningen delas deltagarna in i smågrupper utifrån vad man vill diskutera. Skriv gärna vad du vill diskutera i anmälningsformuläret. Exempel på ämnen kan vara digital examination, examination i stora grupper eller examination i specifika delämnen.

Samma seminarium ges vid två olika tillfällen. Välj det som passar dig bäst.

1) 14/11 kl 15.00-16.30
2) 8/12 8.30-10.00

Välkommen!


Anmälan är stängd.