Sofia Isberg och Anders Anell invalda i FEKIS styrelse

I samband med FEKIS-konferensen hölls i vanlig ordning föreningens årsstämma. Vid denna valdes Sofia Isberg och Anders Anell in som nya styrelsemedlemmar för perioden 2023-2025. De efterträder Nils Brunsson och Christian Fuentes som alltså kliver av styrelsen från den 1 januari. Sofia Isberg är Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och Anders Anell är professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Anette Hallin omvaldes också som styrelsemedlem från 1 januari (2023-2025). Hon och Peter Dobers omvaldes även som ordförande och vice ordförande för 2023.

Föreningsrådet valde på föreningsrådsmötet för första gången en ordförande, som ska ansvara för att, enligt föreningens stadgar, se till att föreningsrådet tar fram förslag på valberedning till kommande årsstämma. Ordförande valdes på 1 år och är föreningsrådsrepresentanten från det lärosäte som arrangerar nästa års konferens. I år valdes alltså Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan Stockholm.

Till valberedning valdes Christian Fuentes, Lunds universitet; Helén Holmgren, Högskolan Väst; och Monika Kurkkio, Luleå Tekniska Universitet.