Vill du engagera dig i FEKIS pedagogiska seminarieserie?

Nu söker vi dig som är lärare och som vill engagera dig i FEKIS pedagogiska seminarieserie genom att ingå i en referensgrupp där vi tillsammans kan diskutera teman och form och föreslå kommande seminarier.

I syfte att stärka lärares pedagogiska kompetensutveckling introducerar FEKIS en pedagogisk seminarieserie, där FEKIS medlemmar ges möjlighet att dela erfarenheter och diskutera pedagogisk utveckling och studenters lärande.

Nu söker vi dig som vill engagera dig i FEKIS pedagogiska seminarieserie genom att ingå i en referensgrupp där vi tillsammans kan diskutera teman och form och föreslå kommande seminarier. Anmäl dig till Sofia Isberg, som är styrelsens kontaktperson för seminarieserien.

Bakgrund

Vid de olika lärosätena bedrivs pedagogisk utbildning och kompetensutveckling öppna för lärosätets lärare. Studenters lärande kan anses generiskt men det kan också finnas specifika kontexter som kan påverka exempelvis lärares möjligheter att stödja studenternas lärande. Ett exempel på en sådan kontext är studentgruppens storlek och sammansättning och många lärare inom företagsekonomi är i sina kurser ansvariga för stora studentgrupper.
Inom ramen för anvisade resurser förväntas lärarna stödja studenternas lärande bland annat genom att arbeta med varierade pedagogiska former för att öka tillgänglighet, möjliggöra för studenterna att utveckla förmåga att arbeta självständigt och utveckla kritiskt, analytiskt tänkande, och säkerställa att examinationer och utvärderingar är rättssäkra.

Utifrån kontexten, finns det fördelar med pedagogiska kurser, seminarier och workshops som genomförs specifikt för lärare verksamma inom företagsekonomi.

Vid föreningsrådet hösten 2022 framfördes teman som lärare önskade att FEKIS engagerade sig i och dessa är också utgångspunkter för den inledande fasen av det föreslagna projektet om pedagogisk kompetensutveckling för FEKIS medlemmar.

FEKIS styrelse planerar att genomföra 2–3 seminarier per kalenderår och formen för dem kan variera. Webbinarier är en form, en annan är sessioner på konferensen. Den pedagogiska seminarieserien kan föras vidare via exempelvis sessioner på kommande konferenser eller genom att intresserade deltagare bildar så kallade SIG (special interest groups) som kan bidra till kompetensutveckling för föreningens medlemmar.

Första seminariet hålls den 16 maj, 13.00 – 14.30 online