Workshop – populärvetenskapligt skrivande

Kursen är avslutad

 

Välkommen till en kurs i populärvetenskapligt skrivande med Cecilia Cassinger och Jesper Falkenheim.

Kursen är uppdelad på två tillfällen. En anmälan gäller för båda tillfällena.
Datum: 8 september 9-12 och 26 september 13-15.
Format: Online

Kursledare:
Cecilia Cassinger, fil. dr i företagsekonomi och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet samt tillträdande chefredaktör för Organisation & Samhälle.
Jesper Falkheimer, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap och professor vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet samt chefredaktör för Journal of Communication Management.
Kursen riktar sig till doktorander, särskilt de som är i slutet av sin utbildning. Om det finns platser över när det närmar sig så erbjuds dessa till andra medlemmar i FEKIS. Du anger din status i anmälan.

Det blir allt viktigare för forskare att samverka med det omgivande samhället.
Den här workshopen riktar sig till doktorander som vill delta i samhällsdebatten och blir bättre på att nå ut med sin forskning. Syftet med workshopen är att ge doktoranden fördjupad kunskap och utvecklade färdigheter i att skriva populärvetenskapligt för en bredare publik utanför akademin. Enligt en undersökning av Vetenskap & Allmänhet (2019) vill en majoritet av Sveriges forskare prioritera forskningskommunikation och lägga mer tid på att nå ut med sin forskning än vad de gör i dag. Det största hindret är att andra akademiska uppgifter värderas högre. Nästan en tredjedel av forskarna har dessutom gått en utbildning i att kommunicera sin forskning med omvärlden.
Workshopen sker vid två tillfällen. Vid det första tillfället presenteras olika genrer inom populärvetenskapligt skrivande. Forskningskommunikation samt olika berättarprinciper inom journalistik och retorik behandlas. Deltagarna övar sig på att identifiera nyhetspotential i avhandlingen och kärnfullt presentera sin forskning på ett samhällsrelevant sätt. Därefter skriver alla varsin text. Vid det andra tillfället diskuteras doktorandernas texter gemensamt och återkoppling ges av kursledarna. Utvalda bidrag från workshopen kommer att publiceras i ett specialnummer i Organisation & Samhälle under våren 2023.
Workshopen anordnas i samarbete med tidskriften Organisation &Samhälle, vars främsta uppgift är att belysa företagsekonomins roll i samhällsdebatten. O&S utkommer med två-tre nummer per år och vänder sig till en bred samhällsintresserad allmänhet inom och utanför akademin. Den tryckta tidskriften skickas till alla anställda forskare, lärare och doktorander inom det företagsekonomiska fältet och distribueras även till medarbetare i privata och offentliga organisationer runt om i Sverige. Den digitala tidskriften når cirka 30 000 läsare per år.